Nieuwsbrief Sparenpagina’s, 14 februari 2010

Nieuwe spaarbank: LeasePlan Bank
Begin deze week presenteerde een autoleasebedrijf een spaarbank. Omdat het om een - toch wel - unieke introductie gaat, en omdat we hierover vragen ontvangen, besteden we er extra aandacht aan in deze Nieuwsbrief.

Het persbericht van LeasePlan Bank meldt het volgende:
“ De internetspaarrekening (..) biedt een rente die automatisch de marktrente volgt. Bij de lancering is het rentetarief 2,53 %. Dit tarief is opgebouwd uit het zogenoemde Euribor®-tarief (momenteel 0,43% red.) - de rente waartegen financiële instellingen binnen de Europese Unie elkaar geld lenen - verhoogd met een opslag. Voor 2010 bedraagt deze opslag 2,10%. Maandelijks wordt de rente bijgesteld op basis van de 1-maands Euribor®. Ander belangrijk kenmerk is dat de rente maandelijks wordt bijgeschreven.”

Financieel directeur Guus Stoelinga licht hierop toe: “Wij zullen zeer prudent (voorzichtig, red.) omgaan met de aan ons verstrekte middelen en die uitsluitend investeren in activiteiten waar wij al meer dan 45 jaar verstand van hebben, namelijk autolease-contracten. Een voordeel voor LeasePlan is dat wij met het aantrekken van middelen uit de spaarmarkt onze financieringsbasis verder verbreden.”
Ook meldt het persbericht: “Sinds haar ontstaan in 1963 is LeasePlan alle jaren winstgevend geweest. Over het jaar 2009 maakte LeasePlan (..) een winst van EUR 165 miljoen. (..) LeasePlan heeft sinds 1993 een bankvergunning en staat onder toezicht van de Nederlandsche Bank. Op de ingelegde spaargelden is het Depositogarantiestelsel van toepassing.
LeasePlan is een van de grotere autolease-bedrijven ter wereld, actief in 30 landen met 6.000 medewerkers. Het bedrijf is voor de helft eigendom van Volkswagen.”


Nieuwe trend?
Nu bedrijven - door de kredietcrisis - meer moeite hebben met het lenen van geld bij banken en overheden, is het niet verwonderlijk dat ze zich tot de spaarmarkt wenden, waar momenteel, door de vrij lage rentes ‘ goedkoop’ geld van spaarders beschikbaar is. Recent richtte Richard Branson, tot nu toe actief in heel andere branches zoals muziek en luchtvaart, in Engeland de Virgin Bank op. 
Veel grote bedrijven hebben overigens al jarenlang bankvergunningen, zoals Unilever en Hewlett Packard, die echter niet op particulieren zijn gericht, maar op de zakelijke klanten van die bedrijven. Google, maar ook het Leger des Heils, woningbouwcorporaties en veel andere bedrijven hebben Nederlandse bankvergunningen. 

Hoge rentes, vooral op deposito’s
De nominale rente op de internetspaarrekening van LeasePlan Bank is 2,53%, wat effectief per jaar neerkomt op 2,56% (voor een toelichting op het verschil tussen nominale en effectieve rente zie onze Veelgestelde vragen). Daarmee bevindt de nieuwe spaarbank zich direct in de hoogste regionen van spaarrekeningen zonder voorwaarden.

Opvallender zijn de rentes op deposito’s. Bij alle aangeboden looptijden van 3 maanden t/m 5 jaar verovert LeasePlan Bank de nummer 1 positie in de Deposito-meter.
Zie ook de Toplijst deposito's op de Sparenpagina.


Veiligheid
Begrijpelijke vraag van veel spaarders, zeker na het faillissement van DSB, is: kan een bedrijf als LeasePlan failliet gaan? Het antwoord daarop is duidelijk: ja, elk bedrijf kan failliet gaan. Maar of dat - in het geval van LeasePlan - waarschijnlijk is, is veel moeilijker te beantwoorden.
Het is duidelijk dat LeasePlan een veel degelijker bedrijf is en beter geleid wordt dan DSB. Maar het beoordelen van toekomstige bedrijfsontwikkelingen en resultaten is zelfs voor experts moeilijk, zo niet onmogelijk. Daar wagen we ons niet aan. Ieder moet hier zijn eigen afweging maken.


Wat we weten is:

  • LeasePlan heeft vorig jaar (net als enkele grote banken) gebruik gemaakt van financieringssteun van de overheid. Er is de Nederlandse overheid blijkbaar veel aan gelegen dit bedrijf voort te laten bestaan.
  • Indien spaarders zich aan de limiet van het Depositogarantiestelsel houden (€ 100.000 incl. opgebouwde rente, per persoon) lopen ze nauwelijks risico. In het onwaarschijnlijke (maar dus altijd mogelijke) ergste geval kunnen spaarders dan gedurende 2 tot 4 maanden niet over hun spaargeld beschikken en missen rente over diezelfde periode.
  • Het is zeer waarschijnlijk dat het maximumbedrag van het Depositogarantiestelsel ook na 2010 op het huidige niveau van € 100.000 blijft. Volgens informatie van De Nederlandsche Bank (op 11-2-2010, mondeling) is het echter na die datum niet 100% zeker dat dit bedrag gehandhaafd blijft. 
Op basis hiervan raden we spaarders van deposito’s met langere looptijden dan 9 maanden aan om hiermee rekening te houden. Een uitgebreide toelichting op dit punt is te vinden op onze site bij Veel gestelde vragen.

    Overigens geldt deze waarschuwing voor alle deposito’s, langer dan 9 maanden bij alle banken die ze aanbieden.

Gratis Attenderingsservice
De Attenderingsservice houdt u  - tweemaal per maand - op de hoogte van wijzigingen in overzichten van hoogste rentes op de Sparenpagina.
Aan- en afmelden kan HIER.

Hanneke van Veen & Rob van Eeden
www.vanspaarbankveranderen.nl, sparen.startpagina.nl, duurzaam-sparen.startpagina.nl en banksparen.startpagina.nl

Abonneren en opzeggen op deze Nieuwsbrief Sparenpagina’s kan via
www.sparenpagina.nl/nieuwsbrief/

Op de hoogte blijven?

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!

Bent u al abonnee?
Klik hier om in te loggen