Veelgestelde vragen over sparen

Hier vindt u veelgestelde vragen, ingedeeld in verschillende rubrieken. Klik op de vraag en het antwoord komt te voorschijn. Klik weer op de vraag en het antwoord verdwijnt weer. En... heeft u een vraag die hier niet beantwoord is, stuur die dan naar reactie@vanspaarbankveranderen.nl
Algemene informatie

We geven geen persoonlijk advies over bij welke rekening u het beste kunt openen. Die keus kunt u zelf maken met de informatie op onze sites. Zeker na de pagina Veiligheid te hebben gelezen.
Als u wilt weten hoeveel winst u kunt behalen door over te stappen naar een andere spaarrekening of spaarbank, kijk dan op de Spaarwinstcalculator. Daar kunt u - binnen 5 tot 15 minuten - uitrekenen hoeveel spaarwinst u per jaar kunt behalen door van spaarbank te veranderen.

www.vanspaarbankveranderen.nl is een initiatief van Hanneke van Veen en Rob van Eeden. Alle teksten en informatie op deze site is onafhankelijk door hen samengesteld. Inmiddels is de site in beheer bij HomeFinance.nl. Meer informatie over Rob, Hanneke en HomeFinance is te vinden op onze pagina CONTACT.
De gegevens van alle spaarrekeningen en deposito's worden dagelijks bijgehouden in een database met (inmiddels) bijna 500 verschillende spaarvormen van alle Nederlandse banken die  onder het Nederlandse of een ander Europees Depositogarantiestelsel passen.
Wij bieden de mogelijkheid aan banken om te adverteren op de site. Dit staat duidelijk aangegeven, zoals in de rechter advertentiekolom. Meer informatie op onze pagina Adverteren

De Sparenpagina, Duurzaam Sparenpagina en de Banksparenpagina zijn oorspronkelijk ingericht door Hanneke van Veen en Barbara de Haan. Ook deze sites worden nu beheerd door HomeFinance. Deze websites zijn zogenaamde 'dochters' van Startpagina BV en zijn contractueel verbonden met Startpagina. Dit houdt o.a. in dat de kwaliteit van onze pagina's regelmatig door Startpagina wordt gecontroleerd en dat we ons aan allerlei regels moeten (en willen) houden.
Wij doen dit werk onafhankelijk van banken en andere financiële instellingen. Wij streven ernaar om zo objectief mogelijke informatie te geven over alle spaarmogelijkheden. Onderaan elke pagina staat onder 'Sponsors van dochter' welke banken adverteren met welke links.

U kunt zich gratis abonneren op de Attenderingsservice. U ontvangt dan 2 x per maand, aan het begin en halverwege, een e-mail met de actuele standen van de Topvijfs en andere Toplijsten op de Sparenpagina.
Abonneren op de Attenderingsservice

U kunt zich opgeven voor onze gratis Nieuwsbrief, die ´uitkomt als ´t uitkomt´ en uitgebreide informatie bevat over wijzigingen, nieuwe spaarproducten en ontwikkelingen op spaargebied in binnen- en buitenland.

HIER abonneren op de Nieuwsbrief.

Met  sparen zonder voorwaarden  wordt bedoeld dat het spaargeld vrijelijk en zonder kosten gestort en opgenomen kan worden. Dit soort rekeningen geeft dus grote vrijheid, maar dat heeft zijn prijs. Op elk moment kan de rente van zo’n rekening veranderd worden, verhoogd, maar ook verlaagd.

Onder sparen met (beperkende) voorwaarden, vallen de spaarrekeningen waar (beperkende) voorwaarden aan verbonden zijn zoals sparen met een (vast) bedrag per maand, sparen met een basis+ bonus rente, sparen met een (hoge) minimuminleg, depositosparen en varianten, sparen door (en voor) kinderen en jongeren, sparen door studenten en zakelijk sparen.

Sparen zonder internet
Vooral als u een hoge rente wilt op een spaarrekening of deposito, dan is de keuze vrij beperkt als u niet via internet wilt bankieren.
Een flink aantal banken biedt spaarproducten ALLEEN via internet aan, zoals bijvoorbeeld Argenta, MoneYou, Ohra, LeasePlanBank en NIBC. Dat zijn de banken die (meestal) de hoogste rentes bieden. Als u dus niet via internet wilt sparen, dan mist u deze hoge(re) rentes.

Betaalrekening zonder internet

Als u ook voor uw betaalrekening niet van internet gebruik wilt maken, dan kan dat bij de volgende banken:

 • ABN-AMRO, diverse betaalrekeningen, Groot kantorennetwerk.
 • DHB Bank: betaalrekening. Alleen kantoren in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.
 • ING Bank, diverse betaalrekeningen. Groot kantorennetwerk.
 • Rabobank, diverse betaalrekeningen. Groot kantorennetwerk.
 • SNS Bank, betaalrekening. Beperkt kantorennetwerk.

Bij de meeste van deze banken zijn extra voorwaarden en kosten verbonden aan de niet-internet-betaalrekening. Zoals voor het verzenden van betaalopdrachten, het ontvangen van overzichten etc. De sites van de diverse banken of telefonische inlichtingen verstrekken hierover uitgebreide informatie.

Spaarbanken hebben elk hun beleid bij het uitkeren van rente. De meesten doen dat per jaar, achteraf. Dus meestal krijg je de rente aan het begin van een nieuw jaar uitgekeerd. Maar enkele banken doen het anders, bijvoorbeeld LeasePlan Bank en MoneYou. Die keren de rente resp. per maand en per kwartaal uit.

In zo’n situatie is er een verschil tussen sparen met nominale en effectieve rente. De feitelijke rente die deze banken (per maand of per kwartaal) uitkeren is iets lager dan de rente die je er uiteindelijk per jaar aan overhoudt.
LeasePlan Bank keert aan het einde van elke maand (situatie febr. 2010) een nominale rente uit van 2,53%. Die rente wordt op de spaarrekening gestort. Dus vanaf de volgende maand ontvang je niet alleen rente over het saldo, maar ook over de ontvangen rente. Dat heet rente-op-rente. Daardoor kom je aan het einde van een kalenderjaar (als je het hele jaar gespaard hebt) uit op een effectieve rente van 2,56%.
MoneYou doet iets soortgelijks, maar dan per kwartaal. Ook daar is de nominale rente iets lager dan de effectieve rente op jaarbasis.

Een (Engelse) calculator om van effectief naar nominaal om te rekenen is HIER te vinden.

Nee, afgezien van een schuld in verband met de eigen woning, is het in alle gevallen beter eerst schulden af te lossen dan te gaan sparen. De rente die u ontvangt op sparen is namelijk (in bijna alle gevallen) lager dan de rente die u betaalt voor schulden. Zeker voor roodstaan op een betaalrekening en op creditcard(s) betaalt u hoge rentes: rond de 15%. Los dus eerst schulden af en ga daarna sparen. Nog beter is ervoor te zorgen nooit meer rood kunt staan. Met onderstaande brief/mail kunt u de roodstaan-faciliteit bij betaalrekening of creditcard opzeggen.

-----------------------------------------------------

<<naam kredietverstrekker>>
<< adres bank>>
<< postcode, woonplaats>>

<<naam kredietnemer>>
<<adres kredietnemer>>
<<postcode, woonplaats>>

<<plaats, datum>>

Betreft:     Opheffingsverzoek kredietfaciliteit

Geachte <<naam kredietverstrekker>>,
Langs deze weg verzoek ik u om het krediet / de roodstandmogelijkheid met contractnummer <<contractnummer>> te beëindigen.  Wij hebben gezorgd voor opheffing van het negatieve saldo op het contract.

Ik verzoek u tevens de kredietfaciliteit  af te melden bij het Bureau Kredietregistratie te Tiel.

Graag ontvang ik van u een brief waarin u bevestigt dat u mijn verzoek heeft opgevolgd.

Met vriendelijke groet,

<<handtekening>>
<<naam kredietnemer>>

Voor het opnemen van een bank op onze site hanteren wij het criterium dat deze een spaarprogramma met bijbehorende rente op internet publiceert. Banken die opereren in het 'hogere' segment zijn niet geïnteresseerd in de kleine spaarders en hebben derhalve geen openbaar gepubliceerde spaarprogramma's. Wel hebben deze banken voor hun vermogende cliënten vaak spaarrekeningen die gebruikt worden wanneer een cliënt wisselt tussen verschillende beleggingen. De rente die in dit kader vergoed wordt is inderdaad laag.

Wij zullen de banken die zich richten op het hogere segment blijven volgen. Zodra zij voor onze site interessante spaarprogramma's lanceren zullen wij ze zeker vermelden.

Er is een brochure aan te vragen bij De Nederlandsche Bank (DNB) die heet  'U heeft een klacht'. In de folder wordt precies uitgelegd hoe en waar u met uw klachten terecht kunt.
Ook kunt u bellen naar: 0900 520 0 520

Nee, dat is niet nodig. Wij hebben een handige Attenderingsservice. Als u zich daarop abonneert, dan krijgt u twee keer per maand (aan het begin en halverwege) gratis bericht als er iets verandert in een van de vier TOPVIJF's over spaarrekeningen en de TOPLIJST Deposito's op de Sparenpagina.
U kunt zich HIER abonneren op de Attenderingsservice.

Daarnaast kunt u zich ook opgeven voor onze gratis Nieuwsbrief, die bevat uitgebreidere informatie over wijzigingen, nieuwe spaarproducten en ontwikkelingen in binnen- en buitenland.
U kunt zich HIER abonneren op de Nieuwsbrief.

Sparen op een credit card

Daar is zo’n credit card in eerste instantie misschien niet voor bedoeld, maar het is toch mogelijk om bij sommige credit cards te sparen. Het gaat om Visakaarten van ICS, één van de grootste aanbieders van creditcards in Nederland.

Neem een van de aangegeven creditcards, kies goed voor de kaart die je wilt, en let ook op de abonnementskosten.
Let goed op dat je - als je de kaart hebt - hem zo instelt (kan via internet of telefoon) dat betalingen die je met je credtcard hebt gedaan, direct (aan het einde van elke maand) verrekend worden met je eigen betaalrekening. Zo betaal je nooit rente, want die is meestal heel hoog.
Nu kun je geld storten op de creditcard, want je krijgt er een rekeningnummer bij waarop je kunt storten. Als het saldo hoger is dan € 450 krijg je de geldende rente (over het hele saldo).
Let wel op, want het is een flexibele rente, die ook verlaagd kan worden.

ICS is een dochter van ABN Amro, maar heeft een eigen bankvergunning. Voor het depositogarantiestelsel valt uw saldo bij ICS dus niet onder de garantie van ABN Amro maar onder een eigen garantie.

Wij bieden zelf geen aanvullende informatie over creditcards. Klik op de volgende links voor actuele informatie over creditcards of specifiek over sparen op een creditcard.

Mijn spaarrente

Nadat u inlogt kies u links in het menu 'Uw gegevens'. Nu kiest u bovenaan de pagina 'Bewerken'. Onderaan deze pagina is een knop 'Verwijder'. Klik hierop en bevestig dat u het zeker weet. Uw gegevens zijn nu volledig verwijderd.

Kies nadat u bent ingelogd links in het menu 'Uw gegevens'.Daarna kunt u bovenaan het tab-blad 'Bewerken' kiezen en uw wachtwoord veranderen.

De e-mail zou na een paar minuten in uw e-mail inbox moeten verschijnen. Is dat niet het geval dan kan het zijn dat deze door uw e-mailprogramma in een mapje 'ongewenste e-mail' of 'spam' terecht is gekomen. Controleert u dit mapje eerst.

Let altijd goed op de spelling van uw e-mailadres. U kunt op ieder moment uw wachtwoord nogmaals opvragen. Als hierbij de melding 'niet bekend als gebruikersnaam of e-mailadres' komt te staan dan heeft u bij de aanvraag uw e-mailadres niet goed gespeld. In dit geval meldt u zich nogmaals aan (nu met het juiste e-mailadres).

Nee, dit is een gratis dienst en het verplicht u tot niets.

Nadat u zich heeft aangemeld en een aantal meldingen heeft toegevoegd op de pagina Beheer uw eigen meldingen gebeurt er niets tot er een rentewijziging plaatsvindt. Op het moment dat de rente wijzigt van een van de rekeningen die u heeft opgegeven krijgt u een e-mail van ons.

De meeste fouten met verkeerd ingevoerde wachtwoorden hebben te maken met hoofd- en kleine letters. Het wachtwoord dat u van ons gekregen heeft is hoofdlettergevoelig. Verder kunt u proberen om het wachtwoord te 'kopiëren' uit de email die u ontvangen hebt, en te 'plakken' op de plek waar u het wachtwoord moet invullen op onze website.

Als dit allemaal niet lukt kunt u altijd een nieuw wachtwoord aanvragen.

Op onze sites nemen we alleen banken op die onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel of een vergelijkbaar Europees garantiestelsel vallen. Verder zijn er intermediairs die optreden voor andere banken, die producten aanbieden onder andere namen. Dit zijn geen banken maar winkels of andere organisaties die producten van banken verkopen. Omdat de spaarvormen identiek zijn aan de rekeningen die de banken zelf ook al afsluiten hebben we ze niet opgenomen als aparte spaarrekeningen.

Banksparen

Banksparen - ook wel lijfrentesparen genoemd - is begin 2008 ingevoerd en biedt sparen met belastingvoordeel, als je het combineert met een hypotheek of de opbouw van een lijfrente, een pensioenvoorziening. Je spaart voor een langere termijn en dat kan extra belastingvoordeel opleveren.
Alles daarover vindt u op de Banksparenpagina.

Beleggen

Op onze websites beperken we ons tot het onderwerp sparen.
Via Google is veel informatie te vinden over deze onderwerpen en ook op relevante Startpagina-dochters zoals de:

 

Buitenland

Door een aantal ons gemelde ervaringen van Nederlandse spaarders vanuit het buitenland blijkt dat het openen van een spaarrekening in Nederland vaak niet lukt.

Banken maken onderscheid tussen:

 • Nederlanders die geheel of gedeeltelijk in het buitenland wonen, maar die WEL een verblijfadres in Nederland hebben en
 • Nederlanders die echt geëmigreerd zijn en alleen nog in het buitenland wonen.

De eerste groep, met een verblijfsadres in Nederland heeft geen enkel probleem. Vanuit het Nederlandse adres kunnen bankrekeningen en spaarrekeningen of deposito’s geopend worden. Ook is het mogelijk om aan de betreffende bankinstellingen door te geven dat post naar een adres in het buitenland gestuurd kan worden.
Zolang er een echt verblijfsadres in Nederland is, met een inschrijving bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie, zijn alle bankhandelingen mogelijk. En met de mogelijkheden van internet is dat bijna net zo makkelijk vanuit het buitenland.

Problemen ontstaan als men gaat emigreren, en zich dus uitschrijft uit de Nederlandse bevolkingsadministratie en inschrijft in het nieuwe land van vestiging.

Voor zover wij weten zijn er geen spaarbanken in Nederland gevestigd die Nederlanders zonder verblijfsadres in Nederland accepteren. Wel zijn er banken die geëmigreerde Nederlanders accepteren op voorwaarde dat zij een betaalrekening hebben bij een Nederlandse bank.

Voor het openen van een betaalrekening bij een Nederlandse bank is het noodzakelijk om u persoonlijk te komen legitimeren in Nederland. Dit is op afstand niet mogelijk. Ook is voor het openen van een betaalrekening - over het algemeen - geregeld betalingsverkeer nodig. Bijvoorbeeld via het storten van een salaris, uitkering of andere inkomsten.
Gaat u emigreren, dan is het dus handig om dit van te voren te regelen. Dat scheelt een bezoek vanuit het nieuwe vestigingsland naar Nederland.

Overigens vallen – in alle gevallen – de tegoeden onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Voor de voorwaarden die daaraan gesteld zijn, zie onze pagina Veiligheid.

Het lijkt ons niet onaannemelijk dat er in Turkije hogere spaarrentes zijn, maar de koers van de Turkse valuta kan variëren ten opzichte van de euro, wat verlies kan opleveren of winst.
Daarbij komen nog de kosten om het geld daar te krijgen en weer terug te halen. Hetzelfde geldt voor andere landen binnen- en buiten de Eurozone.
Het lijkt ons allemaal vrij risicovol.
Hoe dan ook, we geven geen informatie over rentetarieven in andere landen.
We zijn helaas niet in staat om rentes van buitenlandse banken te onderzoeken. In de ons omliggende landen is de rente overigens vaak lager of hetzelfde als hier.
Hoe dan ook, wij geven geen informatie over rentetarieven in het buitenland.

Als u  een betaalrekening hebt bij een Nederlandse bank, dan kunt u bij sommige andere Nederlandse banken sparen. De betaalrekening kunt u dan steeds als tegenrekening gebruiken. Vraag wel altijd bij de spaarbank na of uw spaargeld ook valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Zie verder onze pagina Veilig sparen.

Nederlandse Depositogarantiestelsel

De opgebouwde rente valt, voor zover het deposito of de rekening rentedragend is, tot het moment van het verklaren van de betalingsonmacht van een bank (conform art 3:260 Wft) onder de dekking van het Depositogarantiestelsel. Over de periode tussen het verklaren van de betalingsonmacht en het uitkeren van uw tegoed (maximaal 3 maanden) wordt geen rente vergoed.

Ja, en daarmee moet u goed opletten in verband met het Depositogarantiestelsel. Lees hier alles over op onze pagina Veiligheid.

Tot 2016 klopte dat. Rabobank had bijna 200 zelfstandige vestigingen. Per vestiging gold het Depositogarantiestelsel, maar men moest wel bij iedere vestiging opnieuw een spaarrekening en betaalrekening openen. Ingeval u bijvoorbeeld drie deposito’s van ieder € 100.000 bij drie verschillende Rabobanken had lopen en de Rabobank als geheel was omgevallen, dan was in totaal 3 x € 100.000 = € 300.000 gegarandeerd.

Maar.... per 1 januari 2016 heeft er bij de Rabobank een ingrijpende wijziging plaatsgevonden. Sindsdien vallen alle Rabobank vestigingen onder één en dezelfde bankvergunning. En dus valt ook spaargeld bij de Rabobank vestigingen onder één en dezelfde bankvergunning. Daarmee is spaargeld bij de Rabobank - net als bij andere spaarbanken - nog maar beschermd tot maximaal € 100.000 per rekeninghouder.

Wanneer u meer dan € 100.000 aan spaargeld verdeeld over verschillende Rabobank kantoren heeft staan, doet u er verstandig aan dit opnieuw te spreiden over meerdere spaarbanken met verschillende bankvergunningen.

Goeie vraag, waarop we helaas geen absoluut zeker antwoord weten. We hebben dit al veel eerder voorgelegd aan De Nederlandsche Bank, maar geen echt antwoord op gekregen. Wel is duidelijk dat dit zeer, maar dan ook zeer onwaarschijnlijk is. Zeker nu we in de pers lezen dat zelfs DSB spaarders met een achtergesteld deposito hun geld tot een ton terugkrijgen.

Zie een vergelijkbare situatie in onze veel gestelde vragen. 

Als ik een deposito neem, blijft het garantiebedrag dan zeker een ton gedurende de hele looptijd?


Goeie vraag, waarop we helaas geen absoluut zeker antwoord weten. We hebben dit al veel eerder voorgelegd aan De Nederlandsche Bank, maar geen echt antwoord op gekregen. Wel is duidelijk dat dit zeer, maar dan ook zeer onwaarschijnlijk is. Zeker toen in 2009 bekend werd dat zelfs DSB spaarders met een achtergesteld deposito hun geld tot een ton terugkrijgen.

Zie een vergelijkbare situatie in onze veel gestelde vragen. http://www.vanspaarbankveranderen.nl/faq/als-ik-nu-een-deposito-voor-2-jaar-langer-neem-het-garantiebedrag-dan-zeker-een-ton-gedurende-de

Dat kan door de registers van De Nederlandsche Bank te raadplegen. Maar eenvoudig is dat niet.
Veel eenvoudiger kijkt u op onze pagina Veiligheid, waar steeds een actuele lijst van deze banken en dochters (zoals u ze noemt) staat vermeld.

Het Depositogarantiestelsel is van toepassing op alle particulieren (ongeacht leeftijd) en kleine ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren. Dit houdt in dat de jaarrekening minstens twee boekjaren achter elkaar aan minimaal twee van de volgende drie eisen moet voldoen:

 • activa minder dan 4,4 miljoen euro
 • netto-omzet minder dan 8,8 miljoen euro
 • gemiddeld aantal werknemers minder dan 50

Vereniging en stichtingen vallen onder het Depositogarantiestelsel als ze (volgens bovenstaande regels) als kleine onderneming kunnen worden aangemerkt.

In sommige gevallen geldt sinds juli 2015 dat ook grotere ondernemingen onder het depositogarantiestelsen vallen. Dat moeten dan in ieder geval geen financiele ondernemingen of overheden zijn, want die zijn en blijven uitgesloten.

Ja, in principe wel, omdat kerkgenootschappen worden aangemerkt als verenigingen of stichtingen. Toch hangt het af van de preciese rechtspersoon die de spaarrekening neemt bij een bepaalde bank. Check dit altijd uitvoerig, zodat u zeker bent dat bij deze bank uw kerkgenootschap daadwerkelijk onder de regeling valt. Een schriftelijke bevestiging hiervan vragan is wellicht aan te raden.

Nee, niet alle bedrijven.
Het Depositogarantiestelsel geldt voor bedrijven en organisaties die een zogenaamde verkorte balans mogen publiceren bij de Kamer van Koophandel. Dit mag als er minder dan 4,4 miljoen euro aan bezittingen zijn, minder dan 8,8 miljoen omzet per jaar, en minder dan 50 werknemers.

Sinds1 juli 2015 is de garantieregeling wederom aangepast. Eén van de belangrijke veranderingen is dat ook spaar- en betaalrekeningen van grote ondernemingen vanaf juli 2015 onder het depositogarantiestelsel kunnen vallen. Wel is het zo dat overheidsinstanties en financiële ondernemingen uitgesloten blijven.

Toch is het zo dat banken hier weer hun eigen regels hanteren. Zo zijn er nog altijd banken die geen spaarrekening verstrekken aan v.o.f´s of maatschappen. Check dit steeds goed bij de bank van uw keuze.

Tot einde 2010 was het Nederlandse garantiebedrag vastgesteld (door de Minister van Financiën) op  € 100.000. Daarna is datzelfde bedrag eveneens gegarandeerd, op basis van een Europese richtlijn die stelt dat na 2010 alle lidstaten een garantie van € 100.000 moeten hebben.

Hoe lang deze richtlijn blijft gelden is niet geheel duidelijk, ook na het stellen van diverse vragen hierover aan De Nederlandsche Bank. Die verzekert wel dat het garantiebedrag na 2010 blijft gelden, maar niet voor hoe lang. Of het garantiebedrag in bijvoorbeeld 2020 of 2030 nog geldt is dus niet helemaal zeker.

Er wordt (in Nederland en Europa) ook gesproken over andere vormen van garantiestelling voor spaarders. Het is niet ondenkbaar dat er op termijn een andere regeling (met andere bedragen) komt.

Het is aan te raden - met name bij langer lopende deposito's - hierover vooraf informatie te vragen bij de betreffende bank. 
Uitgebreidere, maar ook vrij ingewikkelde informatie hierover is te vinden op de site van De Nederlandsche Bank: www.dnb.nl.

Dit is een garantiestelsel voor spaargeld tot € 100.000 per persoon, per bank.
Lees alles hierover op onze pagina Veiligheid

Het garantiestelsel geldt voor alle natuurlijke personen, ongeacht de leeftijd. Dus u kunt het maximum van het stelsel inderdaad twee keer gebruiken. Lees alles hierover op onze pagina Veiligheid.

Op onze websites vindt u geen informatie over zogenaamde ´achtergestelde´ deposito´s die door verschillende banken worden aangeboden. Deze vallen NIET onder het garantiestelsel.
Een achtergesteld deposito is een lening die, in geval van een faillissement van de bank, pas afgelost wordt als alle andere schuldeisers uitbetaald zijn. Dat zal in veel gevallen betekenen dat achtergestelde deposito's niet of maar zeer gedeeltelijk worden uitbetaald. Er is immers een faillissement en dan is er natuurlijk geld tekort, terwijl andere schuldeisers voor gaan.

Andere depositogarantiestelsels

De meeste banken op onze websites vallen onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel. Alleen Argenta en Bank of Scotland vallen daar niet onder.

Argenta is een Belgische Bank en valt derhalve onder het Belgische garantiestelsel. Meer informatie hierover is te vinden op www.cbfa.be.

Bank of Scotland / Lloyds Bank vallen onder het Britse garantiestelsel. Meer informatie hierover is te vinden op www.fscs.org.uk.

Nee, dit zijn twee verschillende bedrijven.
De Bank of Scotland is een andere bank dan de Royal Bank of Scotland.
De producten van de Royal Bank of Scotland zijn producten die de rente laten afhangen van de stand van de AEX. Derhalve is dit product een belegging.

Hoe veranderen?

Dat moet u zeker goed in de gaten houden, want banken doen dat allemaal, afhankelijk van de marktrente, concurrentie enz. Banken stunten soms tijdelijk met een hoge rente, in de hoop zo nieuwe klanten binnen te krijgen.
Om steeds op de hoogte te blijven van de hoogste rente kunt u zich inschrijven op onze dienst Mijn Spaarrente, u kunt zich abonneren op de gratis Attenderingsservice en op onze Nieuwsbrief, eveneens gratis.

Het is begrijpelijk dat u daar tegenop ziet. Maar in de praktijk blijkt het enorm mee te vallen. Lees eens de pagina Waarom wel?
Wat u precies moet doen kunt u lezen in het Stappenplan. Het is een werkje van hooguit een paar uur en het kan u veel geld opleveren.
Hoogste Rente

Op onze websites kunt u makkelijk en snel nagaan waar u het beste kunt sparen met een zo hoog mogelijke rente. Alle overzichten worden dagelijks bijgehouden.
Op www.vanspaarbankveranderen.nl vindt u de:

 • Rente-meter: overzicht van spaarrekeningen zonder voorwaarden van alle Nederlandse banken.
 • Top-rentemeter: overzicht van de hoogste spaarrente per bank, ongeacht de spaarvorm van alle Nederlandse banken.
 • Deposito-meter: overzicht van alle deposito's en alle looptijden ( 1 maand tot 20 jaar) van alle Nederlandse banken.
 • Spaarwinstcalculator: handig en snel precies uitrekenen hoe hoog uw winst kan zijn, als u overstapt naar spaarmogelijkheden met hogere rentes. 

Op de Sparenpagina vindt u (naast allerlei andere spaarinformatie) de:

 • Topvijf vrij sparen: spaarrekeningen zonder voorwaarden
 • Topvijf zakelijk sparen
 • Toplijst deposito's
 • Toplijst zakelijke deposito's
Het gebeurt vaker dat men zich opgeeft voor een deposito, of spaarrekening, en dat precies in de periode erna de rente verlaagd wordt. Hier is weinig aan te doen, dan precies in de gaten te houden hoe hoog de rente wanneer is.
Toch horen we, dat - als mensen naar de bank bellen - ze soms uit coulance die oude rente nog kunnen krijgen. U kunt het altijd proberen. Nee heb je...

Als het om een flink bedrag gaat, en om een hogere rente, dan heeft het zeker zin om van bank te verwisselen. Hoeveel uw winst kan zijn, kunt u zelf makkelijk uitrekenen met de Spaarwinstcalculator. Hou daarbij rekening met ongeveer 0,1% renteverlies (op jaarbasis) voor de dagen dat het geld onderweg is. Soms is veranderen van spaarbank niet eens nodig als u bij uw eigen bank kunt overstappen naar een andere spaarrekening of deposito met een hogere rente.

Veiligheid

ASN Bank, SNS Bank en Regiobank zijn zelfstandig opererende banken. Voorheen hadden ze ook allemaal een eigen bankvergunning, maar inmiddels niet meer.

Tegenwoordig heeft de moeder - Volksbank - één bankvergunning voor al haar onderdelen samen: ASN Bank, SNS Bank, Regiobank, BLG Wonen en Zwitserleven.

Lees verder alles hierover op de pagina Veiligheid.

Er zijn allerlei beoordelingen (ratings) in omloop, zoals Moody's, die via Internet te raadplegen zijn.
Onze mening is dat je er niet veel aan hebt. Zowel Fortis als Icesave hadden een goede rating, vlak voordat zo in ernstige problemen kwamen. Of die ratings nu verbeterd zijn, weten we niet.
Als u wilt beoordelen of een bank een reëel risico loopt om om te vallen, dan is het niet eenvoudig, zo niet onmogelijk. Zelfs De Nederlandsche Bank lijkt dit niet altijd te weten.
Hoe dan ook: met het Depositogarantiestelsel bent u in ieder geval zeker tot een bedrag van € 100.000 per persoon, per bank. Lees alles hierover op onze pagina Veiligheid.

Veel spaarders hebben wantrouwen tegen banken met onbekende namen. “ABN AMRO of bijvoorbeeld ING geven dan wel lage rentes, maar mijn geld is er veilig”, zeggen ze. “Ik ga niet naar één of andere Turkse bank, want dan ben ik misschien mijn geld wel kwijt als die failliet gaat.”
Deze ideeën zijn begrijpelijk, maar onterecht. Sinds de invoering van het Depositogarantiestelsel zijn vier Nederlandse banken failliet gegaan, nog nooit een Turkse.
Alle banken op onze sites vallen volledig onder het Depositogarantiestelsel. Lees alles hierover op onze pagina Veiligheid.

Via internet geldzaken regelen is veilig als u zich houdt aan een paar basisspelregels. Zie hiervoor onze pagina Veiligheid.

Bijna alle spaarvormen op onze websites vallen onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel met toezicht van De Nederlandsche Bank. Argenta en Lloyds Bank (voorheen: Bank of Scotland) vallen onder respectievelijk het Belgische en Britse garantiestelsel. Lees alle relevante informatie hierover op onze pagina Veiligheid.

Inderdaad, u moet er rekening mee houden dat gesaldeerd (verrekend) KAN worden.
In geval van een faillissement wordt er een curator aangesteld, die heeft de mogelijkheid te salderen. Dan worden bedragen die u tegoed heeft van de bank verrekend met bedragen die u de bank moet terugbetalen en zou u voor een deel de garantie van het depositogarantiestelsel mislopen.

Dat salderen kán, wil niet zeggen dat het ook altijd zal gebeuren. U kunt echter het zekere voor het onzekere nemen door ervoor te zorgen dat uw hypotheek en eventuele andere leningen niet bij dezelfde bank lopen als waar uw spaargeld staat.

Het gaat hierbij om een groot spaarbedrag dat het maximum van het Depositogarantiestelsel verre overstijgt. Dat betekent dat u minstens zes verschillende banken zult moeten zoeken als u alleenstaand bent en drie als u met z'n tweeën bent.

Omdat u voor de langere termijn wilt sparen, kunt u zeker ook deposito's overwegen, naast spaarrekeningen. Zie daarvoor de Deposito-meter.

En lees absoluut onze pagina Veiligheid omdat u geen enkel risico wilt lopen en van de rente een zeker inkomen wilt hebben.

Wij hebben zelf een aantal internetspaarrekeningen en onze ervaring is zonder meer goed. Het enige probleem is dat een site soms even niet bereikbaar is. Als je niet erg veel transacties hoeft te doen, dan loopt het allemaal op rolletjes.

Wij maken geregeld een afdruk van de saldi op onze internetrekeningen en bewaren die, voor de zekerheid. Overigens hebben we - in al de jaren dat we nu spaarinformatie aanbieden - nog nooit gehoord van een concreet geval waarin een spaarder gedupeerd werd door één van de gevaren die u beschrijft.

Internetspaarrekeningen vallen verder onder het Nederlandse garantiestelsel, dus veel risico loopt u naar onze mening echt niet. Zie verder onze pagina Veiligheid.

Alle banken op onze sites vallen volledig onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel met toezicht van De Nederlandsche Bank. Dit betekent dat spaargeld bij al deze banken voor 100% gegarandeerd is, als het saldo (inclusief eventueel bijgestorte rente) niet hoger is dan € 100.000.

Let wel, deze regeling geldt per persoon (ongeacht de leeftijd) en per bank. Bij een en/of rekening (van twee personen dus) gelden dubbele bedragen.

Daarnaast is er sinds juli 2015 een speciale regeling voor situaties als deze. Daarbij is zelfs een bedrag van € 500.000 per bankrekeninghouder gegarandeerd als dit bedrag voorkomt uit de verkoop van een woning. Deze garantie kent wel een maximale looptijd van 3 maanden en geldt alléén voor woningtransacties.

Lees verder op onze pagina Veiligheid.

Op de hoogte blijven?

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!

Bent u al abonnee?
Klik hier om in te loggen