Nederlandse Depositogarantiestelsel

Vallen verenigingen en stichtingen onder het Depositogarantiestelsel?

Het Depositogarantiestelsel is van toepassing op alle particulieren (ongeacht leeftijd) en kleine ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren. Dit houdt in dat de jaarrekening minstens twee boekjaren achter elkaar aan minimaal twee van de volgende drie eisen moet voldoen:

Valt een kerkgenootschap ook onder het Depositogarantiestelsel?

Ja, in principe wel, omdat kerkgenootschappen worden aangemerkt als verenigingen of stichtingen. Toch hangt het af van de preciese rechtspersoon die de spaarrekening neemt bij een bepaalde bank. Check dit altijd uitvoerig, zodat u zeker bent dat bij deze bank uw kerkgenootschap daadwerkelijk onder de regeling valt. Een schriftelijke bevestiging hiervan vragan is wellicht aan te raden.

Vallen alle bedrijven onder het Depositogarantiestelsel.

Nee, niet alle bedrijven.
Het Depositogarantiestelsel geldt voor bedrijven en organisaties die een zogenaamde verkorte balans mogen publiceren bij de Kamer van Koophandel. Dit mag als er minder dan 4,4 miljoen euro aan bezittingen zijn, minder dan 8,8 miljoen omzet per jaar, en minder dan 50 werknemers.

Als ik een deposito neem, blijft het garantiebedrag dan zeker een ton gedurende de hele looptijd?

Tot einde 2010 was het Nederlandse garantiebedrag vastgesteld (door de Minister van Financiën) op  € 100.000. Daarna is datzelfde bedrag eveneens gegarandeerd, op basis van een Europese richtlijn die stelt dat na 2010 alle lidstaten een garantie van € 100.000 moeten hebben.

Wat houdt het Depositogarantiestelsel precies in?

Dit is een garantiestelsel voor spaargeld tot € 100.000 per persoon, per bank.
Lees alles hierover op onze pagina Veiligheid

Kan ik samen met mijn zoontje van bijna 3 een en/of rekening openen en is het bedrag dan tot € 200.000,- gegarandeerd?

Het garantiestelsel geldt voor alle natuurlijke personen, ongeacht de leeftijd. Dus u kunt het maximum van het stelsel inderdaad twee keer gebruiken. Lees alles hierover op onze pagina Veiligheid.

Wat zijn achtergestelde deposito's? En waarom vallen deze niet onder het Depositogarantiestelsel?

Op onze websites vindt u geen informatie over zogenaamde ´achtergestelde´ deposito´s die door verschillende banken worden aangeboden. Deze vallen NIET onder het garantiestelsel.
Een achtergesteld deposito is een lening die, in geval van een faillissement van de bank, pas afgelost wordt als alle andere schuldeisers uitbetaald zijn. Dat zal in veel gevallen betekenen dat achtergestelde deposito's niet of maar zeer gedeeltelijk worden uitbetaald. Er is immers een faillissement en dan is er natuurlijk geld tekort, terwijl andere schuldeisers voor gaan.

Hoe kan ik op een eenvoudige manier zelf achterhalen of een bepaalde bank een zelfstandige bank is of een 'dochteronderneming' en je dus maar één keer onder het garantiefonds valt bij eventuele calamiteiten.

Dat kan door de registers van De Nederlandsche Bank te raadplegen. Maar eenvoudig is dat niet.
Veel eenvoudiger kijkt u op onze pagina Veiligheid, waar steeds een actuele lijst van deze banken en dochters (zoals u ze noemt) staat vermeld.

Als je een deposito neemt voor 5 jaar, is het dan mogelijk dat gaande die periode de bank om welke reden dan ook buitengesloten of gesloten wordt, ook mijn garantie vervalt ?

Goeie vraag, waarop we helaas geen absoluut zeker antwoord weten. We hebben dit al veel eerder voorgelegd aan De Nederlandsche Bank, maar geen echt antwoord op gekregen. Wel is duidelijk dat dit zeer, maar dan ook zeer onwaarschijnlijk is. Zeker toen in 2009 bekend werd dat zelfs DSB spaarders met een achtergesteld deposito hun geld tot een ton terugkrijgen.

Goeie vraag, waarop we helaas geen absoluut zeker antwoord weten. We hebben dit al veel eerder voorgelegd aan De Nederlandsche Bank, maar geen echt antwoord op gekregen. Wel is duidelijk dat dit zeer, maar dan ook zeer onwaarschijnlijk is. Zeker nu we in de pers lezen dat zelfs DSB spaarders met een achtergesteld deposito hun geld tot een ton terugkrijgen.

Inhoud syndiceren

Op de hoogte blijven?

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!

Bent u al abonnee?
Klik hier om in te loggen