Algemene informatie

Kan ik bankieren en sparen zonder internet? Ik zie die wachtwoorden, tan-codes en dergelijke niet zitten, maar ben wel geïnteresseerd in hoge rente.

Sparen zonder internet
Vooral als u een hoge rente wilt op een spaarrekening of deposito, dan is de keuze vrij beperkt als u niet via internet wilt bankieren.
Een flink aantal banken biedt spaarproducten ALLEEN via internet aan, zoals bijvoorbeeld Argenta, MoneYou, Ohra, LeasePlanBank en NIBC. Dat zijn de banken die (meestal) de hoogste rentes bieden. Als u dus niet via internet wilt sparen, dan mist u deze hoge(re) rentes.

Betaalrekening zonder internet

Wat is het verschil tussen sparen met nominale en effectieve rente?

Spaarbanken hebben elk hun beleid bij het uitkeren van rente. De meesten doen dat per jaar, achteraf. Dus meestal krijg je de rente aan het begin van een nieuw jaar uitgekeerd. Maar enkele banken doen het anders, bijvoorbeeld LeasePlan Bank en MoneYou. Die keren de rente resp. per maand en per kwartaal uit.

Heeft sparen zin als ik ook roodsta?

Nee, afgezien van een schuld in verband met de eigen woning, is het in alle gevallen beter eerst schulden af te lossen dan te gaan sparen. De rente die u ontvangt op sparen is namelijk (in bijna alle gevallen) lager dan de rente die u betaalt voor schulden. Zeker voor roodstaan op een betaalrekening en op creditcard(s) betaalt u hoge rentes: rond de 15%. Los dus eerst schulden af en ga daarna sparen. Nog beter is ervoor te zorgen nooit meer rood kunt staan. Met onderstaande brief/mail kunt u de roodstaan-faciliteit bij betaalrekening of creditcard opzeggen.

Ik mis nog een aantal banken die opereren in het 'hogere' segment. Waarom?

Voor het opnemen van een bank op onze site hanteren wij het criterium dat deze een spaarprogramma met bijbehorende rente op internet publiceert. Banken die opereren in het 'hogere' segment zijn niet geïnteresseerd in de kleine spaarders en hebben derhalve geen openbaar gepubliceerde spaarprogramma's. Wel hebben deze banken voor hun vermogende cliënten vaak spaarrekeningen die gebruikt worden wanneer een cliënt wisselt tussen verschillende beleggingen. De rente die in dit kader vergoed wordt is inderdaad laag.

Ik heb een serieuze klacht over de gang van zaken bij een bepaalde bank. Weet u wat ik daar aan kan doen?

Er is een brochure aan te vragen bij De Nederlandsche Bank (DNB) die heet  'U heeft een klacht'. In de folder wordt precies uitgelegd hoe en waar u met uw klachten terecht kunt.
Ook kunt u bellen naar: 0900 520 0 520

Moet ik elke dag of week naar jullie sites klikken om op de hoogte te blijven van gewijzigde rentepercentages?

Nee, dat is niet nodig. Wij hebben een handige Attenderingsservice. Als u zich daarop abonneert, dan krijgt u twee keer per maand (aan het begin en halverwege) gratis bericht als er iets verandert in een van de vier TOPVIJF's over spaarrekeningen en de TOPLIJST Deposito's op de Sparenpagina.
U kunt zich HIER abonneren op de Attenderingsservice.

Wat is sparen met (beperkende) voorwaarden?

Onder sparen met (beperkende) voorwaarden, vallen de spaarrekeningen waar (beperkende) voorwaarden aan verbonden zijn zoals sparen met een (vast) bedrag per maand, sparen met een basis+ bonus rente, sparen met een (hoge) minimuminleg, depositosparen en varianten, sparen door (en voor) kinderen en jongeren, sparen door studenten en zakelijk sparen.

Wat is sparen zonder voorwaarden?

Met  sparen zonder voorwaarden  wordt bedoeld dat het spaargeld vrijelijk en zonder kosten gestort en opgenomen kan worden. Dit soort rekeningen geeft dus grote vrijheid, maar dat heeft zijn prijs. Op elk moment kan de rente van zo’n rekening veranderd worden, verhoogd, maar ook verlaagd.

Hoe kan ik mij abonneren op de Nieuwsbrief?

U kunt zich opgeven voor onze gratis Nieuwsbrief, die ´uitkomt als ´t uitkomt´ en uitgebreide informatie bevat over wijzigingen, nieuwe spaarproducten en ontwikkelingen op spaargebied in binnen- en buitenland.

HIER abonneren op de Nieuwsbrief.

Hoe kan ik mij abonneren op de Attenderingsservice?

U kunt zich gratis abonneren op de Attenderingsservice. U ontvangt dan 2 x per maand, aan het begin en halverwege, een e-mail met de actuele standen van de Topvijfs en andere Toplijsten op de Sparenpagina.
Abonneren op de Attenderingsservice

Inhoud syndiceren

Op de hoogte blijven?

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!

Bent u al abonnee?
Klik hier om in te loggen