Spaarbank-meter 17-5-2011

LET OP: Meest recente rapportcijfers staan HIER

Hieronder vindt u (m.i.v. 17-5-2011) de Spaarbank-meter, waarin iedere Nederlandse spaarbank beoordeeld wordt op drie criteria van z'n spaarrente-beleid. Van die drie criteria wordt het gemiddelde berekend: het rapportcijfer Spaarrente-beleid. Een uitgebreide toelichting op de samenstelling van deze cijfers vindt u hieronder.
Wilt u banken op meer dan alleen spaarrente-beleid beoordelen, ga dan naar verhuisjegeld.nl, waar ook rapportcijfers te vinden zijn over 'gevoelige' Waarden & normen die de bank hanteert.

Spaarbankmeter

De drie criteria waarop beoordeeld wordt zijn:

 • Positie in de Rente-meter, waarin van elke Nederlandse spaarbank de spaarrekening (zonder voorwaarden) met de hoogste rente staat.
  Hoe hoger in de Rente-meter, hoe hoger het rapportcijfer. ABN AMRO en ING krijgen beiden een 1 met de laagste rente van 1,5%, ruim één procent onder de hoogste rente die o.a. door WestlandUtrecht geboden wordt: 2,6% met het rapportcijfer 9. Een 10 krijgt Leaseplanbank die echter geen nieuwe klanten meer aanneemt op dit moment.
 • Positie in de Deposito-meter die deposito’s (met looptijden van 1 maand tot 20 jaar) van alle Nederlandse spaarbanken vergelijkt. Gekozen is hier om deposito’s met looptijd van 1 jaar te vergelijken, die een goede indicator is voor alle populaire looptijden (3 maanden t/m 5 jaar).
 • Als derde is het criterium MC-rente ontwikkeld, waarin - per bank - de verhouding tussen spaarrekeningen met marktconforme rente (2,25% en hoger) vergeleken is met het aantal spaarrekeningen met rentes onder 2,25%. Hiervoor is de pagina (en subpagina’s) Alle banken gebruikt.
  MC-rente = aantal spaarrekeningen met 2,25% en hoger - gedeeld door - alle spaarrekeningen - maal - 10. Als deze formule uitkwam op nul, is daarvan een 1 gemaakt. Rapportcijfers lopen immers altijd van 1 t/m 10.
  Met name banken die nog veel oude spaarrekeningen (uit het Dakpannensysteem-tijdperk) handhaven, krijgen daardoor een laag rapportcijfer. Banken die juist veel rekeningen hebben met marktconforme rentes een hoog cijfer. ASN verliet enige maanden geleden het Dakpannensysteem en verhoogde alle rentes van oude rekeningen naar het niveau van hun hoogste spaarrekening. ING, Rabobank en ABN AMRO deden dat tot nu toe niet, ondanks alle beloften, beleidsvoornemens en afspraken daarover met toezichthoudende instanties.
 • Het rapportcijfer Spaarrente-beleid is het gemiddelde van de bovenstaande 3 criteria. Indien geen deposito van 1 jaar werd aangeboden (zoals in dit overzicht door WestlandUtrecht en MoneYou) is niet gescoord en is door 2 gedeeld in plaats van door 3.

Eerste opzet van Rapportcijfer Spaarrente-beleid
Bovenstaande is de - naar ons weten - eerste poging om het spaarrente-beleid van spaarbanken in criteria te vangen en samen te vatten in één rapportcijfer. We zijn ons ervan bewust dat e.e.a. voor verbetering vatbaar is.

 • Ook spaarrekeningen met voorwaarden zouden kunnen worden vergeleken (zoals in de Toprente-meter), maar momenteel is het aanbod daarvan zo divers dat het niet gelukt is hiervoor een criterium te ontwikkelen. Aegon Bank en Rabobank bieden bijvoorbeeld beiden vrij hoge rentes van 2,6%, maar de minimum inleg daarvoor is (u leest het goed) € 250.000, twee-en-half keer het maximumbedrag voor het Depositogarantiestelsel! SNS en Reaal bieden dezelfde rente met een minimum inleg van € 10.000.
 • Gezocht wordt ook naar een maat voor innovatie op de spaarmarkt. Enkele banken hebben op dit gebied opmerkelijke dingen gedaan. We beperken ons hier tot de in dit rapport vergeleken banken. Aegon introduceerde de Eigen stijl Spaarrekening, waarin allerlei spaarvormen onder één rekeningnummer ingevoerd kunnen worden. ASN Bank introduceerde een betaalrekening met 1% rente over het gehele saldo. Friesland Bank lanceerde recent een betaalrekening met oplopende rente. Hoe hoger het saldo, hoe hoger de rente. Ook introduceerden SNS Bank en Friesland Bank nieuwe klimspaardeposito’s. Kortom: het is nog niet gelukt een goede indicator te vinden voor innovatie.
 • We hopen in de toekomst de methodiek te verfijnen, maar zijn er tegelijkertijd van overtuigd dat de nu geboden rapportcijfers al een redelijk goed beeld geven van de rangorde op de Nederlandse spaarmarkt als het gaat om spaarrente-beleid.

Op de hoogte blijven?

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!

Bent u al abonnee?
Klik hier om in te loggen