Nieuwsbrief Sparenpagina's, 24 december 2011

AFM stelt regels voor financiële vergelijkingssites
Op 20 december publiceerde de Autoriteit Financiële Markten resultaten van een onderzoek naar veertig financiële vergelijkingssites, met als belangrijkste conclusie: “Vergelijkingssites moeten ‘redelijkerwijs relevante informatie’ geven aan consumenten en hen hierover ‘duidelijk’ informeren. Zo wordt voorkomen dat een consument de indruk krijgt dat het product dat bovenaan uit de vergelijking komt voor hem de beste keuze is, terwijl hij zich niet bewust is van alternatieven die buiten beschouwing zijn gelaten.”

Ook moeten vergelijkingssites duidelijk aangeven wat hun ‘verdienmodel’ is. De AFM heeft hiervoor regels opgesteld, op hun site te lezen (via de link hierboven).

In een toelichting zei Imre de Roo van de AFM in het NOS-journaal: “De informatie die vergelijkingssites op internet aan consumenten verstrekken laat veel te wensen over. Daarover heeft de AFM de financiële dienstverleners op de vingers getikt. Het moet allemaal veel en veel transparanter. Alle onderzochte sites die niet aan de regels voldoen, hebben een brief van de AFM ontvangen. Ze moeten hun werkwijze en websites aanpassen voor 31 januari 2012, anders kan door de AFM een boete worden opgelegd.” 

Blij met nieuwe regels
We zijn verheugd over de aandacht die AFM nu (eindelijk) aan financiële sites geeft en de regels die ze daarvoor heeft opgesteld. Vergelijkingssites bestaan immers al langer dan tien jaar. Tot nu toe heeft de AFM daar weinig aandacht aan geschonken. Naar onze indruk zijn er - alleen al op het gebied van spaarproducten -  een kliene honderd sites actief, waarvan een flink deel niet of nauwelijks aan de regels voldoet. Het komt bijvoorbeeld veel voor dat spaarproducten waarvoor de site geen vergoeding ontvangt niet in vergelijkingen zijn opgenomen.

Wij hebben geen brief van de AFM ontvangen. Toch zijn de opgestelde regels aanleiding om onze (hieronder genoemde) sites  de komende maand weer eens kritisch door te nemen, en waar nodig aan te passen. Bij vergelijkingen (zoals in de Rente-meter) zal niet veel veranderen, omdat wij altijd alle producten opnemen, of daar nu een vergoeding voor ontvangen wordt of niet.
Wel zullen we relevante informatie over de wijze van vergelijken, samenstelling van andere informatie over spaarproducten, plus informatie over ons verdienmodel helder (en eenvormig voor alle sites) vermelden op een nieuw te maken overzichtspagina.

“Hele sector gegijzeld door enkele rotte appels”
De berichtgeving van de AFM leidt er in pers en media toe dat een beeld ontstaat dat geen enkele financiële site aan de regels voldoet. Dat komt omdat de AFM een beleid heeft om geen individuele bedrijven te noemen. In een interview in de NRC van 23-12-2011 zegt AFM-directeur Ronald Gerritsen hier zelf over: “Dat is iets waar we inderdaad naar aan het kijken zijn. Het is goed dat we restricties hebben voor wat betreft de openbaarmaking van gegevens van individuele bedrijven. Maar we onderzoeken nu of we in zo’n rapport misschien de bedrijven die het wél goed doen wat explicieter kunnen benoemen. Je moet daar wel mee oppassen: wij geven ze een vergunning en verder niks. Je moet niet allerlei complimenten gaan uitdelen. Maar door iets meer de positieve uitzonderingen te benadrukken voorkom je wel dat de hele sector gegijzeld wordt door enkele rotte appels.”

Bezoekers actief betrekken bij samenstelling sites
Waar de AFM het niet over heeft, maar wat voor ons van groot belang is bij het samenstellen van sites, zijn de bijdragen van bezoekers zelf. Wekelijks ontvangen we tientallen vragen, opmerkingen en suggesties. We gaan hier altijd serieus op in. In veel gevallen leiden dergelijke reacties tot verbeteringen aan de sites. Vragen en opmerkingen blijven dan ook van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Hanneke van Veen & Rob van Eeden

www.vanspaarbankveranderen.nl
www.vanbetaalrekeningveranderen.nl
sparen.startpagina.nl
duurzaam-sparen.startpagina.nl
banksparen.startpagina.nl
zakelijk-sparen.startpagina.nl
www.homefinance.nl
www.spaarrentehulp.nl
www.actuelerentestanden.nl

Op de hoogte blijven?

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!

Bent u al abonnee?
Klik hier om in te loggen