Nieuwsbrief Sparenpagina’s 11 december 2015: Spaarbelasting, lagere zorgpremie en garantie

Spaarder gaat erop vooruit in 2016
Het heeft even geduurd in de politiek: het vaststellen van het Belastingplan voor 2016. De plannen die het kabinet presenteerde op Prinsjesdag konden niet ongewijzigd door. In de oppositie leefden veel bezwaren, met als gevolg dat het Belastingplan geen meerderheid zou hebben in de Eerste Kamer. De steun van het CDA zou in de Tweede Kamer voldoende zijn, maar in de senaat niet. Er moest nog een partij aansluiten om een meerderheid te bewerkstelligen.

Op 8 december was het eindelijk zover: een aangepast Belastingplan. Door de aanpassingen krijgt het de steun van D66 en daarmee een ruime meerderheid in de Eerste Kamer. Het nieuwe plan betekent een behoorlijke aanpassing in de belastingheffing over vermogen – dus ook over uw spaargeld. We beschreven al wat er zou gaan gebeuren in onze nieuwsbrief van eind augustus.

Met dank aan D66 gaat de drempel voor box 3 al in 2016 omhoog. In het oorspronkelijke plan zou dat pas per 2017 gebeuren. Met een heffingsvrij vermogen van € 24.437 in plaats van € 21.330 zullen maar liefst 215.000 belastingplichtigen geen belasting meer hoeven te betalen in box 3. Voor verreweg de meeste anderen die vermogensrendementsheffing betalen geldt dat ze pas in 2017 minder gaan betalen. Dan wordt de gemiddelde heffing over een fictief rendement van 2,9% in plaats van 4% berekend (voor de eerste € 100.000). Dat levert duidelijk een lager belastingbedrag op. Alleen de meer vermogenden – met een totaal vermogen boven de € 240.000 – gaan erop achteruit.

Zuinig met zorgpremie
Het zorgseizoen is weer volledig losgebarsten: alle premies voor zorgverzekeringen in 2016 zijn bekend, dus is het tijd om polissen te gaan vergelijken en uw keuze te maken. Op Prinsjesdag gaf de minister nog aan een premieverhoging van zo'n € 7 per maand te verwachten. Sommige verzekeraars zijn inderdaad op deze verhoging uitgekomen, andere teren in op hun reserves om een kleinere of zelfs géén premieverhoging te kunnen aanbieden.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u vervolgens moet interen op uw spaargeld om uw zorgverzekering te kunnen bekostigen. Drukt de zorgpremie zwaar op uw budget? Of wilt u uit principe gewoon zo min mogelijk betalen? Neem dan even de moeite om de zorgverzekeringen voor het komende jaar goed te vergelijken. De verschillen zijn groot, de verhoudingen in de markt zijn gewijzigd. De beste keuze in 2015 is niet per definitie ook de beste in 2016.

Op de website van HomeFinance.nl vindt u alles dat u nodig heeft om de beste zorgverzekering voor uw situatie te kiezen. U kunt er zorgverzekeringen vergelijken en de polis van uw keuze afsluiten. Kijk vooral ook naar het jaarlijkse zorgonderzoek dat HomeFinance heeft gepubliceerd: het staat boordevol tips en nuttige informatie over zorgverzekeringen! Met véél info over de omstreden budgetpolissen.

Een tip voor u als spaarder: heeft u genoeg spaargeld op uw rekening staan? Overweeg dan om uw zorgpremie voor het hele jaar ineens te betalen. Dat levert u bij de meeste zorgverzekeraars een korting op van 3%, een rendement dat u op een spaarrekening in de verste verte niet haalt! Om de premie wel als maandelijkse lasten te verwerken in uw uitgaven kunt u vervolgens de jaarpremie-gedeeld-door-twaalf elke maand terugboeken naar uw spaarrekening.

Aanpassingen depositogarantiestelsel
Zonder veel lawaai zijn 26 november jl. diverse wijzigingen doorgevoerd in ons depositogarantiestelsel.

De belangrijkste aanpassing: het is nu een vooraf gefinancierd stelsel. Waar de via de spaargarantie uitbetaalde bedragen tot nu toe achteraf werden verhaald bij de spaarbanken, gaan ze vanaf nu een premie betalen om een pot met geld te vullen. De premie is afhankelijk van het aandeel dat de bank heeft in de spaarmarkt, maar ook van het risicoprofiel. Het idee is dat banken hierdoor minder risico gaan nemen met spaargeld.

Andere wijzigingen zijn dat er enkele garanties bijgekomen zijn. Voor de eigen woning: maximaal € 500.000 wordt gedurende drie maanden gegarandeerd, als dit geld het resultaat is van de verkoop van een woning. Wordt er een beroep gedaan op het depositogarantiestelsel, dan wordt de uitbetalingstermijn (nu:20 dagen) stapsgewijs ingekort tot 15 dagen in 2019 en uiteindelijk 7 werkdagen in 2024. Ook de dekking voor zakelijke gelden wordt uitgebreid: niet alleen kleine ondernemers vallen voortaan onder het depositogarantiestelsel.

Fusie Rabobanken: let op uw spreiding!
Ander nieuws uit de bankwereld is de fusie tussen de lokale Rabobanken. De ledenraden van de banken hebben hiermee ingestemd, de kogel is door de kerk. Dit kan gevolgen hebben voor de garantie over uw spaargeld. Voorheen gold de depositogarantieregeling voor elke lokale Rabobank apart, omdat ze allemaal hun eigen bankvergunning hadden. Dat is nu niet meer het geval.

Heeft u uw spaargeld gespreid over meerdere Rabobanken, met het oog op die garantie? Dat is nu zinloos geworden: het garantiebedrag van € 100.000 per persoon geldt nu voor de Rabobank als geheel. Tijd dus voor een andere wijze van spreiding!

De vraag is overigens waarom u zulke bedragen aan spaargeld nog bij Rabobank(en) zou hebben staan. De spaarrente is daar immers al heel lang duidelijk lager dan bij veel andere spaarbanken!

Anneke Ranzato, Hanneke van Veen en Rob van Eeden

Op de hoogte blijven?

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!

Bent u al abonnee?
Klik hier om in te loggen