Nieuwsbrief Sparenpagina's van 10-10-2011

Is mijn spaargeld veilig?
Het is niet verwonderlijk dat steeds meer spaarders zich die vraag stellen. De kranten staat vol met crisisverhalen, Dexia Bank in België is nog net van de ondergang gered. Zou zoiets in Nederland ook kunnen gebeuren?
Helaas zijn wij niet in staat om afdoende antwoord te geven op vragen over het mogelijk ‘omvallen’ van banken. Zelfs de meest deskundige betrokkenen weten het antwoord op dergelijke vragen niet, of ze zeggen het niet.

Het is daarom niet zinvol dat u zich - als spaarder - telkens die vraag stelt. Daar wordt u alleen maar zenuwachtig van. Wat u wel kunt doen, is ervoor zorgen dat spaargeld, inclusief opgebouwde rente niet verloren gaat, als een bank onverhoopt failliet gaat, zoals in het recente verleden Icesave en DSB.
Sparen is in feite: geld lenen aan een bank en, net als bij elke lening, zijn daaraan risico’s verbonden. Wilt u die zoveel mogelijk  vermijden, doe dan het volgende;

  • Houdt u strikt aan de regels van het Depositogarantiestelsel. Zorg dat er per persoon nooit meer dan 100.000 euro bij een bank staat, inclusief (eventueel) bijgestorte rente. Uitgebreide informatie op de pagina Veilig sparen.
  • Hebt u meer dan 100.000 euro spaargeld, spreid het dan over zoveel banken als nodig. Let er daarbij op dat sommige banken spaarproducten aanbieden onder verschillende handelsnamen, die in feite onder één bankvergunning vallen, en dus samen niet meer dan 100.000 euro garanderen. Een complete lijst van banken, handelsnamen en vergunningen vindt u HIER.
  • Ook als u een kleiner bedrag hebt dan 100.000 euro, is het zinvol spaargeld te spreiden. Als er dan één van uw spaarbanken failliet gaat, dan bent u niet al uw spaargeld voor 2 tot 3 maanden kwijt, voordat het door via garantiestelsel wordt vergoed. Ook mist u geen rente over al uw spaargeld, want vanaf het moment van faillissement tot het moment van uitbetalen van de garantie wordt geen rente uitgekeerd.
  • Als u wilt spreiden, kies dan zorgvuldig een nieuwe spaarbank. Er zijn in Nederland meer dan 30 banken die spaarproducten aanbieden, dus keus genoeg. Bij de meesten daarvan hoeft u geen betaalrekening te nemen. Uitgebreide uitleg hierover vindt u in het Stappenplan.
  • Hebt u een hypotheek bij een bepaalde bank, bedenk dan, dat bij een faillissement gesaldeerd kan worden, wat betekent dat uw spaartegoed door de curator kan worden ‘weggestreept’ tegen het nog af te lossen hypotheekbedrag. U wordt hierdoor niet armer, want u hebt afgelost op de hypotheek, maar zonder dat u er zelf voor koos. En u bent daardoor de beschikking over (een deel van) uw spaargeld kwijt, wat vervelend kan uitpakken.

advertorial


ASN logoOpen nu een betaalrekening bij ASN Bank en ontvang € 10 verhuispremie en 1% rente.
Wilt u overstappen, maar ziet u op tegen de rompslomp? Niet nodig, ASN helpt u graag met z'n speciale Overstapteam.
Meer informatie HIER!


Met vriendelijke groet,

Hanneke van Veen & Rob van Eeden

Op de hoogte blijven?

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!

Bent u al abonnee?
Klik hier om in te loggen