Nieuwsbrief Sparenpagina’s, 18 januari 2011

Waarschuwing voor garantie op lange termijn deposito’s
De afgelopen periode bereikten ons veel vragen over het Depositogarantiestelsel. Vooral is onduidelijk of het garantiebedrag (van een ton) ook in de toekomst blijft gelden, met name in verband met langlopende deposito’s.
Hierover hebben we meermalen vragen gesteld aan De Nederlandsche Bank (DNB), maar tot op heden kregen we geen afdoende antwoord. Recent stelden we de vraag weer:

Geldt bij een deposito voor de looptijd van 10 of 20 jaar het garantiebedrag van een ton gedurende de hele looptijd? Ook als bijvoorbeeld in 2017 het bedrag van de garantie (al of niet in Europees verband) verlaagd wordt? Oftewel, is zeker dat ook in 2021 en 2031 nog een garantie van € 100.000 geldt?

Eindelijk duidelijkheid
Gisteren kregen we een mededeling van DNB die op het volgende neerkomt. Het Depositogarantiestelsel kan in de toekomst aan veranderingen onderhevig zijn. Het Depositogarantiestelsel wordt altijd uitgevoerd zoals op dat moment geldend. Er kan dus geen garantie worden gegeven op de hoogte van het bedrag dat in de toekomst in het garantiestelsel is opgenomen.
Meer informatie:

http://www.dnb.nl/over-dnb/veelgestelde-vragen/vragen-over-banken/index.jsp#faq-5

http://www.dnb.nl/openboek/extern/id/nl/all/40-117052.html


Geen reden tot paniek, maar toch...

Het moge duidelijk zijn dat het (zeker op korte termijn) zeer onwaarschijnlijk is dat het depositobedrag verlaagd wordt. Het bedrag is net in Europees verband vastgesteld en een verlaging zou grote onrust op de spaarmarkt geven.
Op de lange termijn (10 tot 20 jaar) is een verlaging echter niet ondenkbaar, zoals DNB aangeeft. Wij raden spaarders die langlopende deposito’s overwegen dan ook aan hiermee goed rekening te houden. Een verlaging van het garantiebedrag is bij de meeste banken geen aanvaarde reden om een deposito boetevrij vervroegd op te zeggen.

Banken geven onduidelijke voorlichting
Tegelijker met DNB stelden we dezelfde vraag aan de drie grote Nederlandse banken en vijf andere banken met relatief hoge rentes op langlopende deposito’s.
Van één bank (Credit Europe) ontvingen we vooralsnog geen inhoudelijk antwoord.
Van drie banken (ABN AMRO, ING en NIBC) kregen we onduidelijke of verkeerde antwoorden die niet ingingen op de vraag of het garantiebedrag van een ton gedurende 10 of 20 jaar blijft gelden. ASN Bank meldde dat zij het antwoord niet weten en verwijzen naar DNB. Alleen Aegon, Rabobank en Triodosbank gaven een juist antwoord dat strookt met dat van DNB.

Hanneke van Veen & Rob van Eeden

Op de hoogte blijven?

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!

Bent u al abonnee?
Klik hier om in te loggen