Nieuwsbrief Sparenpagina's, 11 oktober 2013

UNICEF spaarrekening
ING Bank heeft een spaarrekening 'voor' UNICEF gelanceerd. Deze is precies hetzelfde als haar normale spaarrekening en kent dezelfde rentevergoeding. Afhankelijk van het saldo ligt de rente tussen de 1,25 en 1,7%. Dat is uiteraard niet de hoogst haalbare rente in de markt voor dit type rekening, maar als u dan toch bij ING wilt blijven sparen, kies dan voor deze rekening. ING doneert namelijk 0,1% op jaarbasis aan UNICEF, terwijl dit niet ten koste gaat van uw spaarsaldo en rente.

Spaargeld naar de overheid?
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kwam in de fiscale monitor van oktober met een opmerkelijk voorstel. Een van de voorstellen om de staatschuld versneld terug te dringen is een eenmalige heffing van 10-15% op alle spaartegoeden.

In Nederland bedroeg de staatschuld in 2007 ongeveer 45% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Deze is eind 2013 naar verwachting opgelopen tot 75% van het BBP. De Europese norm is 60%. Ook bij veel andere Europese landen zijn de overheidsschulden opgelopen tot een gevaarlijk niveau.

Om dit percentage omlaag te krijgen, moet er verder bezuinigd worden. Verhoging van de inkomstenbelasting, BTW en assurantiebelasting is niet voldoende. Of deze maatregel werkelijk uitgevoerd gaat worden valt maar te bezien en zal in ieder geval tot veel commotie leiden.

Duurzaam sparen en beleggen wint aan populariteit
Ondanks de crisis zit er nog steeds een stijgende lijn in duurzame spaar- en beleggingsproducten. Niet alleen werkelijk gespaarde of belegde euro's in duurzame producten neemt toe, ook het marktaandeel neemt toe.

Vorig jaar werd er voor bijna 20 miljard in duurzame producten gespaard of belegd. Dat is volgens de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) een stijging van 9,2% ten opzichte van 2011. Het marktaandeel van duurzame spaar- en beleggingsproducten was in 2011 4,6%, in 2012 was dit 4,8%.

Wij juichen deze ontwikkeling toe en roepen banken op meer duurzame spaarrekeningen in het leven te roepen, want het aanbod blijft beperkt.

Verzekeraars moeten sneller informeren bij lijfrente uitkering
Een lijfrente is een verzekerings- of bankspaarproduct waarbij eenmalig of periodiek geld is ingelegd om later een periodieke uitkering te krijgen.

Banken of verzekeraars moeten klanten tijdig informeren over de hoogte van de uitkering, zodat ze rustig kunnen zoeken naar een bank of verzekeraar die hen de hoogste rente geeft voor de periodieke uitkering. Uit onderzoek van de AFM bleek dat dit niet altijd het geval is.

Bij vrijval van de lijfrente is een consument vrij om dit geld bij welke bank of verzekeraar dan ook te laten uitkeren. Omdat er verschillen zitten in de hoogte van de rente kan het lonen verschillende producten met elkaar te vergelijken.

Met vriendelijke groet,
Chris Oosterling

Op de hoogte blijven?

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!

Bent u al abonnee?
Klik hier om in te loggen