Nieuwsbrief Sparenpagina's, 25 januari 2013

Veel gestelde vragen onrust SNS Reaal
Er is een hoop onrust rondom SNS Reaal. Ook onder de klanten van SNS Reaal is de onrust merkbaar. Wij hebben de afgelopen dagen veel vragen gekregen die we, voorzien van een antwoord, graag met u delen.

Ik heb een levensloopregeling, lijfrenterekening, gouden handdruk rekening bij SNS Reaal (SNS Bank, ASN, Reaal of andere dochteronderneming) valt dit onder het Deposito Garantie Stelsel?

Geld op een levenslooprekening, lijfrenterekening of gouden handdruk rekening valt ook onder het depositogarantiestelsel. U heeft per bank, per persoon een garantie van € 100.000. Heeft u dus € 100.000 op een levenslooprekening en € 100.000 op een gewone spaarrekening bij diezelfde bank, dan krijgt u € 100.000 terug en valt de overige € 100.000 in het faillissement. Daar krijgt u dan hoogstwaarschijnlijk een deel (of misschien zelfs wel alles) van terug als de boedelverdeling plaatsvindt onder de schuldeisers. Heeft U minder spaargeld dan € 100.000 bij SNS Reaal, dan zit U sowieso aan de veilige kant.

Ik spaar bij SNS Bank, maar ook bij ASN bank (of een andere dochteronderneming)
SNS Reaal bestaat uit vele dochterondernemingen; de belangrijkste zijn SNS Bank, Reaal, BLG Wonen, ASN Bank, RegioBank en Zwitserleven. Het depositogarantiestelsel echter is geldig per bankvergunning. Een aantal dochterondernemingen van SNS Reaal heeft een eigen bankvergunning en sommigen delen de bankvergunning:

- SNS Bank: deelt bankvergunning met BLG Wonen en SNS Fundcoach
- Reaal: deelt bankvergunning met RegioBank.
- ASN Bank: eigen bankvergunning
- Zwitserleven: verzekeraar. Heeft geen bankvergunning en daarom ook geen bank- of spaarrekeningen.

Dit alles wil zeggen dat de Nederlandse Bank (DNB) bij een faillissement van 1 of meerdere onderdelen van SNS Reaal maximaal € 100.000 per persoon (bankrekeninghouder) per bankvergunning zal uitkeren. Bij en/of rekeningen geldt dus maximaal € 200.000.

Ik spaar bij Reaal en/of Zwitserleven

Vrijwel alle betaal- en spaarrekeningen, lopende rekeningen en termijndeposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel. Maar voor verzekeringsproducten zoals spaarpolissen is de garantieregeling niet van toepassing. Mochten de verzekeraars Reaal of Zwiterleven onverhoopt failliet gaan, dan kunt u de waarde in uw opgebouwde spaarpolissen geheel of gedeeltelijk verliezen. Overigens is ook deze kans niet groot. Beide verzekeraars voldoen aan de wettelijke eisen van solvabiliteit en liquiditeit etc. Daarnaast, bij een faillissement van een verzekeraar hebben polishouders een voorrangspositie. Tenslotte bewaakt DNB bij overdracht van verzekeringsportefeuilles of recht wordt gedaan aan de positie van polishouders.

En dit alles geldt dan ook weer niet voor de bankproducten van Reaal zoals (bank)spaarrekeningen. Deze vallen wel onder het depositogarantiestelsel (via de bankvergunning van Regiobank)

Ik heb aandelen en/of obligaties van de SNS Bank zelf. Ben ik die kwijt bij een faillissement?
Vrijwel alle betaal- en spaarrekeningen, lopende rekeningen en termijndeposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel. Aandelen vallen er niet onder en obligaties doorgaans ook niet.

Wanneer SNS failliet gaat, zult u uw aandelen of obligaties in SNS Bank niet kwijtraken. Maar de waarde ervan kan wel dalen tot een niveau dat ze vrijwel waardeloos zijn. Ook kan de overheid op grond van de interventiewet besluiten om SNS Bank te redden en daarbij aandelen of obligaties af te stempelen: de waarde, looptijd of rentevergoeding van de SNS Bank aandelen of obligaties wordt dan naar beneden bijgesteld naar een reeele waarde. Kortom, met aandelen en obligaties loopt u ook buiten een faillissement risico op forse verliezen door koersdalingen of waardevermindering.

Ik beleg in SNS Beleggingfondsen. Wat nu?
Het vermogen in SNS- en ASN-beleggingsfondsen is ondergebracht in een aparte Naamloze Vennootschap, waardoor het bij een faillissement van SNS Bank niet onder de failliete boedel valt.

Ik heb een (bank)spaarhypotheek bij SNS Bank. Wat zijn de gevolgen bij een faillissement?
Bij een faillissement is uw hypotheek in principe direct opeisbaar. De kans is misschien klein dat dit daadwerkelijk gebeurd (bij het faillissement van DSB Bank zijn de hypotheken ook niet opgeeist), maar het is theoretisch wel mogelijk.

De waarde van uw spaarpolis is niet gegarandeerd onder het depositogarantiestelsel. U kunt de waarde in uw opgebouwde spaarpolissen geheel of gedeeltelijk verliezen. Maar zoals hierboven al eerder beschreven, de kans dat dit gebeurt is klein. De waarde van de bankspaarrekening van uw bankspaarhypotheek is wel gegarandeerd onder het depositogarantiestelsel. Hiervoor gelden wel de regels zoals die ook bij spaarrekeningen gelden. Ook geldt dat (de curator van) SNS Bank kan besluiten tot onderlinge verrekening van de hypotheekschuld met de bankspaarrekening.

Als SNS failliet gaat, tot wanneer ontvang ik dan spaarrente?
U ontvangt rente tot op de dag dat het faillissement is uitgesproken.

Wanneer krijg je je geld terug bij een faillissement?
U heeft drie maanden de tijd om uw tegoeden te claimen bij DNB. Daarna krijgt u binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van uw bericht uw geld terug van DNB.

Als SNS Reaal failliet gaat, vallen dan alle dochters (ASN, Reaal etc) ook om?
Dat zou kunnen gebeuren, maar is niet zeker. Bij een faillissement zal de curator vrijwel altijd proberen de boedel tegen een zo hoog mogelijke waarde te verkopen om zo de opbrengst voor de schuldeisers te maximaliseren. Vaak worden daarbij levensvatbare of goede winstgevende onderdelen los verkocht. Bij SNS Reaal zou een dergelijke werkwijze er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat het winstgevende SNS Bank los wordt verkocht en buiten het faillissement blijft. Daarnaast is SNS Reaal als systeemrelevant aangemerkt. Het is niet aannemelijk dat de overheid het zover laat komen dat de gehele groep failliet gaat.

Mijn spaarrekening en hypotheek lopen bij SNS Bank. Wat nu?

Soms vindt er verrekening plaats tussen schulden en spaarsaldo. Het spaarsaldo wordt dan afgelost op de hypotheek. Blijft er dan nog spaargeld over dan is dat te claimen bij DNB. Deze verrekening vindt niet per definitie plaats. Soms wordt een lening doorverkocht aan een andere geld- of kredietverstrekker. Dan zal er geen verrekening plaatsvinden. Ook als de lening wel bij dezelfde bank loopt hoeft er niet perse verrekend te worden. Bij DSB bank destijds is daar ook vanaf gezien.

Tenslotte...

SNS wordt gezien als een systeembank, wat wil zeggen dat de kans op een daadwerkelijk faillissement klein is. De gedachte achter het benoemen van een bank tot systeemrelevant is dat vitale functies overeind worden gehouden, om besmettingsgevaar (naar andere banken) te voorkomen en de verliezen zoveel als mogelijk te beperken. Op grond daarvan is het niet aannemelijk dat SNS Reaal als geheel, dus met alle dochterondernemingen, failliet zal gaan.

Met vriendelijke groet,
Chris Oosterling

Ps. Wilt u niets van relevant spaarnieuws missen?
U kunt zich aanmelden voor onze:
- Sparen nieuwsflash (waarschuwingen en aankondigingen)
- Nieuwsbrief (nieuws, ontwikkelingen en onderzoeken)
- Attenderingsservice (2x per maand de hoogste rentes)

Eenmaal aangemeld kunt u ook rentemeldingen instellen. Na inloggen kunt u maximaal 25 spaarrekeningen selecteren, waarvan u een e-mail krijgt bij een rentewijziging.

Op de hoogte blijven?

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!

Bent u al abonnee?
Klik hier om in te loggen