Nederlands depositogarantiestelsel

Bijna alle spaarproducten (spaarrekeningen met en zonder voorwaarden, deposito’s en allerlei mengvormen, evenals banksparen) op deze site en onze andere spaarsites vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel (ook wel garantiestelsel of spaargarantie genoemd). Alleen de spaarvormen van Argenta en Bank of Scotland vallen onder het respectievelijk Belgische en Britse garantiestelsel. Zie hiervoor: Buitenlandse depositogarantiestelsels.

Het Nederlandse depositogarantiestelsel houdt in dat het gestorte spaargeld bij een faillissement van de spaarbank voor 100% gegarandeerd is, als het saldo (inclusief eventueel bijgestorte en nog te ontvangen rente tot het moment van omvallen van de bank) niet hoger is dan € 100.000. Deze regeling geldt per persoon (ongeacht de leeftijd) en per bankvergunning. Bij een en/of rekening (een rekening met twee rekeninghouders) geldt het dubbele bedrag, dus € 200.000. Mocht u meer dan € 100.000 euro (per rekeninghouder) bij een bank gestort hebben, dan geldt dat u voor het bedrag boven deze grens geen bescherming kunt ontlenen aan het depositogarantiestelsel.

Voorbeeld: stel een spaarder heeft een spaarrekening bij bank X met een spaarsaldo van € 150.000 (de spaarrekening valt onder het depositogarantiestelsel). Bank X gaat failliet. Dan geldt dat de spaarder een bedrag van € 100.000 terug zal ontvangen via het depositogarantiestelsel. Voor de overige € 50.000 geldt dat de spaarder als schuldeiser bij de curator (die het faillissement afhandelt) zal moeten aankloppen. Het is dan hoogste onzeker welk deel van de € 50.000 de spaarder nog zal terugkrijgen.

Voor spaarders met veel vermogen die graag veilig willen sparen, adviseren wij om het spaargeld over verschillende banken te spreiden (meer informatie over spreiden van spaargeld, klik hier).

Het Nederlandse garantiebedrag van € 100.000 is vastgesteld op basis van een Europees richtlijn. Dit garantiebedrag is vastgesteld voor 2011 en daarna (ook in 2012). Voor zover ons bekend, is geen einddatum bekendgemaakt.

Banksparen (zie Banksparen Startpagina en Banksparen.com) is een vorm van sparen en valt dus ook onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Let er wel steeds op dat alle saldi van verschillende spaarproducten (zowel spaarrekeningen, deposito's als bankspaarrekeningen) bij een bepaalde bank bij elkaar worden opgeteld worden voor het depositogarantiestelsel.

Op onze sites vindt u geen informatie over zogenaamde ´achtergestelde´ deposito´s die door verschillende banken worden aangeboden. Deze vallen NIET onder het depositogarantiestelsel.

Op deze site geven we veel informatie over veilig sparen. Veel vragen worden beantwoord in onze rubriek Veelgestelde vragen. Maar ook op andere pagina’s kunt u het antwoord op veel vragen vinden. Een selectie van de meest gestelde vragen, vindt u hieronder (klik op de kopjes om naar de pagina met het antwoord te gaan).

Ook op de website van De Nederlandsche Bank (DNB) vindt u uitgebreide informatie over het Nederlandse depositogarantiestelsel voor banken.

Op de hoogte blijven?

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!

Bent u al abonnee?
Klik hier om in te loggen