Veelgestelde vragen over sparen - Veiligheid

ASN Bank, SNS Bank en Regiobank zijn zelfstandig opererende banken. Voorheen hadden ze ook allemaal een eigen bankvergunning, maar inmiddels niet meer.

Tegenwoordig heeft de moeder - Volksbank - één bankvergunning voor al haar onderdelen samen: ASN Bank, SNS Bank, Regiobank, BLG Wonen en Zwitserleven.

Lees verder alles hierover op de pagina Veiligheid.

Er zijn allerlei beoordelingen (ratings) in omloop, zoals Moody's, die via Internet te raadplegen zijn.
Onze mening is dat je er niet veel aan hebt. Zowel Fortis als Icesave hadden een goede rating, vlak voordat zo in ernstige problemen kwamen. Of die ratings nu verbeterd zijn, weten we niet.
Als u wilt beoordelen of een bank een reëel risico loopt om om te vallen, dan is het niet eenvoudig, zo niet onmogelijk. Zelfs De Nederlandsche Bank lijkt dit niet altijd te weten.
Hoe dan ook: met het Depositogarantiestelsel bent u in ieder geval zeker tot een bedrag van € 100.000 per persoon, per bank. Lees alles hierover op onze pagina Veiligheid.

Veel spaarders hebben wantrouwen tegen banken met onbekende namen. “ABN AMRO of bijvoorbeeld ING geven dan wel lage rentes, maar mijn geld is er veilig”, zeggen ze. “Ik ga niet naar één of andere Turkse bank, want dan ben ik misschien mijn geld wel kwijt als die failliet gaat.”
Deze ideeën zijn begrijpelijk, maar onterecht. Sinds de invoering van het Depositogarantiestelsel zijn vier Nederlandse banken failliet gegaan, nog nooit een Turkse.
Alle banken op onze sites vallen volledig onder het Depositogarantiestelsel. Lees alles hierover op onze pagina Veiligheid.

Via internet geldzaken regelen is veilig als u zich houdt aan een paar basisspelregels. Zie hiervoor onze pagina Veiligheid.

Bijna alle spaarvormen op onze websites vallen onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel met toezicht van De Nederlandsche Bank. Argenta en Lloyds Bank (voorheen: Bank of Scotland) vallen onder respectievelijk het Belgische en Britse garantiestelsel. Lees alle relevante informatie hierover op onze pagina Veiligheid.

Inderdaad, u moet er rekening mee houden dat gesaldeerd (verrekend) KAN worden.
In geval van een faillissement wordt er een curator aangesteld, die heeft de mogelijkheid te salderen. Dan worden bedragen die u tegoed heeft van de bank verrekend met bedragen die u de bank moet terugbetalen en zou u voor een deel de garantie van het depositogarantiestelsel mislopen.

Dat salderen kán, wil niet zeggen dat het ook altijd zal gebeuren. U kunt echter het zekere voor het onzekere nemen door ervoor te zorgen dat uw hypotheek en eventuele andere leningen niet bij dezelfde bank lopen als waar uw spaargeld staat.

Het gaat hierbij om een groot spaarbedrag dat het maximum van het Depositogarantiestelsel verre overstijgt. Dat betekent dat u minstens zes verschillende banken zult moeten zoeken als u alleenstaand bent en drie als u met z'n tweeën bent.

Omdat u voor de langere termijn wilt sparen, kunt u zeker ook deposito's overwegen, naast spaarrekeningen. Zie daarvoor de Deposito-meter.

En lees absoluut onze pagina Veiligheid omdat u geen enkel risico wilt lopen en van de rente een zeker inkomen wilt hebben.

Wij hebben zelf een aantal internetspaarrekeningen en onze ervaring is zonder meer goed. Het enige probleem is dat een site soms even niet bereikbaar is. Als je niet erg veel transacties hoeft te doen, dan loopt het allemaal op rolletjes.

Wij maken geregeld een afdruk van de saldi op onze internetrekeningen en bewaren die, voor de zekerheid. Overigens hebben we - in al de jaren dat we nu spaarinformatie aanbieden - nog nooit gehoord van een concreet geval waarin een spaarder gedupeerd werd door één van de gevaren die u beschrijft.

Internetspaarrekeningen vallen verder onder het Nederlandse garantiestelsel, dus veel risico loopt u naar onze mening echt niet. Zie verder onze pagina Veiligheid.

Alle banken op onze sites vallen volledig onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel met toezicht van De Nederlandsche Bank. Dit betekent dat spaargeld bij al deze banken voor 100% gegarandeerd is, als het saldo (inclusief eventueel bijgestorte rente) niet hoger is dan € 100.000.

Let wel, deze regeling geldt per persoon (ongeacht de leeftijd) en per bank. Bij een en/of rekening (van twee personen dus) gelden dubbele bedragen.

Daarnaast is er sinds juli 2015 een speciale regeling voor situaties als deze. Daarbij is zelfs een bedrag van € 500.000 per bankrekeninghouder gegarandeerd als dit bedrag voorkomt uit de verkoop van een woning. Deze garantie kent wel een maximale looptijd van 3 maanden en geldt alléén voor woningtransacties.

Lees verder op onze pagina Veiligheid.

Op de hoogte blijven?

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!

Bent u al abonnee?
Klik hier om in te loggen