Vallen verenigingen en stichtingen onder het Depositogarantiestelsel?

Het Depositogarantiestelsel is van toepassing op alle particulieren (ongeacht leeftijd) en kleine ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren. Dit houdt in dat de jaarrekening minstens twee boekjaren achter elkaar aan minimaal twee van de volgende drie eisen moet voldoen:

  • activa minder dan 4,4 miljoen euro
  • netto-omzet minder dan 8,8 miljoen euro
  • gemiddeld aantal werknemers minder dan 50

Vereniging en stichtingen vallen onder het Depositogarantiestelsel als ze (volgens bovenstaande regels) als kleine onderneming kunnen worden aangemerkt.

In sommige gevallen geldt sinds juli 2015 dat ook grotere ondernemingen onder het depositogarantiestelsen vallen. Dat moeten dan in ieder geval geen financiele ondernemingen of overheden zijn, want die zijn en blijven uitgesloten.

Op de hoogte blijven?

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!

Bent u al abonnee?
Klik hier om in te loggen