Heeft sparen zin als ik ook roodsta?

Nee, afgezien van een schuld in verband met de eigen woning, is het in alle gevallen beter eerst schulden af te lossen dan te gaan sparen. De rente die u ontvangt op sparen is namelijk (in bijna alle gevallen) lager dan de rente die u betaalt voor schulden. Zeker voor roodstaan op een betaalrekening en op creditcard(s) betaalt u hoge rentes: rond de 15%. Los dus eerst schulden af en ga daarna sparen. Nog beter is ervoor te zorgen nooit meer rood kunt staan. Met onderstaande brief/mail kunt u de roodstaan-faciliteit bij betaalrekening of creditcard opzeggen.

-----------------------------------------------------

<<naam kredietverstrekker>>
<< adres bank>>
<< postcode, woonplaats>>

<<naam kredietnemer>>
<<adres kredietnemer>>
<<postcode, woonplaats>>

<<plaats, datum>>

Betreft:     Opheffingsverzoek kredietfaciliteit

Geachte <<naam kredietverstrekker>>,
Langs deze weg verzoek ik u om het krediet / de roodstandmogelijkheid met contractnummer <<contractnummer>> te beëindigen.  Wij hebben gezorgd voor opheffing van het negatieve saldo op het contract.

Ik verzoek u tevens de kredietfaciliteit  af te melden bij het Bureau Kredietregistratie te Tiel.

Graag ontvang ik van u een brief waarin u bevestigt dat u mijn verzoek heeft opgevolgd.

Met vriendelijke groet,

<<handtekening>>
<<naam kredietnemer>>

Op de hoogte blijven?

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!

Bent u al abonnee?
Klik hier om in te loggen