Als ik een deposito neem, blijft het garantiebedrag dan zeker een ton gedurende de hele looptijd?

Tot einde 2010 was het Nederlandse garantiebedrag vastgesteld (door de Minister van Financiën) op  € 100.000. Daarna is datzelfde bedrag eveneens gegarandeerd, op basis van een Europese richtlijn die stelt dat na 2010 alle lidstaten een garantie van € 100.000 moeten hebben.

Hoe lang deze richtlijn blijft gelden is niet geheel duidelijk, ook na het stellen van diverse vragen hierover aan De Nederlandsche Bank. Die verzekert wel dat het garantiebedrag na 2010 blijft gelden, maar niet voor hoe lang. Of het garantiebedrag in bijvoorbeeld 2020 of 2030 nog geldt is dus niet helemaal zeker.

Er wordt (in Nederland en Europa) ook gesproken over andere vormen van garantiestelling voor spaarders. Het is niet ondenkbaar dat er op termijn een andere regeling (met andere bedragen) komt.

Het is aan te raden - met name bij langer lopende deposito's - hierover vooraf informatie te vragen bij de betreffende bank. 
Uitgebreidere, maar ook vrij ingewikkelde informatie hierover is te vinden op de site van De Nederlandsche Bank: www.dnb.nl.

Op de hoogte blijven?

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!

Bent u al abonnee?
Klik hier om in te loggen