Disclaimer

Deze site is gemaakt en wordt onderhouden door Hanneke van Veen & Rob van Eeden in samenwerking met HomeFinance Financieel Adviesgroep BV. Bij het samenstellen van de site maken wij alleen gebruik van bronnen, die wij betrouwbaar achten. Bij de samenstelling van de inhoud van de site is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Wij kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval de op deze site vermelde gegevens onjuistheden bevatten. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

De website is puur bedoeld als informatiebron. U dient de informatie op deze website niet te beschouwen als een persoonlijk advies. Indien u op basis van de informatie op onze websites de beslissing neemt om een rekening/spaarproduct te openen (of een andere financiële dienst af te nemen), bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Wij adviseren u om - voordat u een product of dienst afneemt - altijd eerst de (algemene) voorwaarden van het betreffende product/dienst bij de betreffende maatschappij op te vragen.

Overname of vermenigvuldiging van de op deze site verstrekte informatie is - anders dan uitsluitend voor privégebruik - alleen toegestaan indien vooraf schriftelijke toestemming van ons is verkregen.

Privacy:
Op deze site kunt u zich aanmelden voor diverse nieuwsbrieven en andere services waarbij wij u met o.a. e-mails op de hoogte houden van (rente) ontwikkelingen. Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor berichten van deze website. Wij garanderen dat uw gegevens (e-mailadres en spaarvorm(en) waarvoor u zich heeft aangemeld) nooit aan derden ter beschikking gesteld worden. Ook zullen we uw persoonlijke gegevens nooit publiceren. We behouden ons het recht voor om samenvattingen te publiceren die op geen enkele manier te herleiden zijn tot individuele e-mailadressen.

Op de hoogte blijven?

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!

Bent u al abonnee?
Klik hier om in te loggen